Home / DỊCH VỤ PHÁP LÝ / XIN PHÉP XÂY DỰNG / Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương

Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương

Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương

 

Muốn xây dựng một công trình nhà ở, đầu tiên chủ đầu tư cần phải có được giấy phép xây dựng. Có nhiều người chưa biết phải xin giấy phép xây dựng như thế nào.

Nhadep360 chuyên về dịch vụ xin phép xây dựng tại Bình Dương. Chúng tôi xin chia sẻ tới khách hàng quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương.

Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương
Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương

Theo nghị định 64- điều 9 về quy định về quy trình xin giấy phép xây dựng nhà ở như sau:

1- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Kiểm tra hồ sơ, ghi biên nhận với hồ sơ hợp lệ. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ với chủ đầu tư nếu hồ sơ không hợp lệ.

2- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiên cấp phép.

3- Trong thời gian 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa nếu cần. Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định, không đúng với thực tế để thông báo cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Sau 2 lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

4- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng có trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng.

Cơ quan cấp phép có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện quy định tại điều 5, 6, 7 nghị định này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.

5- Trong thời gian 10 ngày làm việc đối với công trình và nhà ở tại đô thị, 7 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng vản bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện quy định tại Nghị định này để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

6- Thời gian cấp giấy phép xây dựng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định dưới đây:

  • Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày làm việc; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng không quá 10 ngày làm việc.
  • Trường hợp đến hạn quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định trên

7- Nhận kết quả, nộp lệ phí

  • Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

8- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép trong thời hạn nêu trên:

Cơ quan cấp phép phải thông báo bằng vản bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

 

ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NHỮNG MONG MUỐN CỦA GIA ĐÌNH BẠN HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI.

HOTLINE:  08 98 90 80 80  MR. NGUYÊN

 

Cám ơn Bạn đã Like Share cho Chúng tôi!